आशिक़ बुलाएं, लाज रोके
केहना किसका मानूं
उतावला दिलेर दिल, होशियार कायर मन
किसको अपना मानूं