husn ki diyee hue kalpana mein hain joh jaadu, husn mein kahaan
Ishwar ki bakshi duniya mein hain joh pyaar barpur, uske madadgaaron mein kahaan