khwaish tha mera, ke aapke baahon mein bas jaoon, ek suhaana afsana bankar,
khwaish na tha mera, ke bhoj koyee, ban ke rah jaoon, aapke ke kandhon par