phalak bulaathi gayee, dhe kar ek aur bulawa, palak taalthi gayee, chura kar ek aur bahaana
ram jaane aur kitne kaam hain baaki, allah jaane kaunse armaan hain, abhi jaagee